Rotudna znika z Warszawy! Wróci za dwa lata w nowym wydaniu