Rząd zapłaci emerytom za pracę. Dziesięć tysięcy złotych za późniejsze przejście na emeryturę