"Śmierć Lachom!" - prowokacja na polskim cmentarzu na Ukrainie?

I w Podkamieniu, i we Lwowie pojawił się napis "Śmierć Lachom". Polski ambasador wystosuje noty dyplomatyczne do ukraińskiego MSZ z żądaniem wyjaśnienia aktów wandalizmu. Władze Ukrainy już wcześniej oceniały, że incydenty w polskich miejscach pamięci narodowej na Ukrainie są prowokacją, której celem jest poróżnienie Polaków i Ukraińców.