Kolejna dymisja w armii. Gen. dywizji Marek Mecherzyński złożył rezygnację

Generał Marek Mecherzyński złożył wypowiedzenie w październiku ubiegłego roku. Wojskową karierę zakończy 30 kwietnia. Mimo swoich kompetencji generał Mecherzyński nie cieszył się zaufaniem Antoniego Macierewicza, który nie zgodził się, żeby objął dowództwo Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie. To mogła być bezpośrednia przyczyna jego rezygnacji.

 

Generał Mecherzyński był między innymi zastępcą dowódcy wojsk lądowych i dowódcą pierwszej zmiany kontyngentu w Afganistanie. Wykształcenie zdobywał na uczelniach polskich, brytyjskich i włoskich.