Marszałek Senatu spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec

Marszałek Senatu spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec
Fot. PAP

Przedmiotem piątkowych rozmów marszałka Karczewskiego z przewodniczącą Bundesratu Malu Dreyer i przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem była współpraca parlamentarna oraz przyszłość Unii Europejskiej w kontekście obchodów 60. rocznicy utworzenia Wspólnoty Europejskiej. Spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego w Rzymie zostało zorganizowane z inicjatywy polskiego Senatu.

 

"Politycy mówili o konieczności stałego przypominania wartości, na których zbudowana została Wspólnota Europejska i wskazywali, że te wartości powinny zostać odnowione tak, by sprostać wyzwaniom ducha czasu. Według szefów senatów młodzież powinna stać się fundamentem europejskiego dialogu" - czytamy w komunikacie kancelarii Senatu.

 

Jak czytamy w komunikacie, Larcher przedstawił raport grupy francuskiego senatu ds. Brexitu i zaprosił Polskę i Niemcy do utworzenia podobnych grup na wzór francuski. "Marszałek zaaprobował ten pomysł" - informuje kancelaria.

 

"Marszałek zaproponował zorganizowanie seminarium ekspertów pod egidą senatów Polski, Francji i Niemiec, poświęconego przeciwdziałaniu zjawiskom w cyberprzestrzeni zagrażającym demokracji. Szefowie senatów zastanawiali się jak skutecznie przeciwstawiać się "zjawisku HH" - połączeniu hate'u w sieci i hackerstwa w cyberprzestrzeni? Marszałek mówił, że sponsorowana nienawiść szerzona na forach społecznościowych podważa sens jakiejkolwiek publicznej debaty, w tym oczywiście prowadzonej podczas kampanii wyborczych. Z kolei zorganizowany hacking zagraża wiarygodności działań on-line i jest w stanie podważać sens demokratycznych procedur, w tym procesów wyborczych.

 

Zdaniem marszałka parlamenty mają oczywisty interes, by jak najszybciej wypracować mechanizmy obronne. W przeciwnym wypadku parlamenty stracą wpływ na jakąkolwiek rzeczywistość. Seminarium z udziałem zaproszonych wspólnie ekspertów (programistów i humanistów) oraz zainteresowanych senatorów z trzech krajów mogłoby być transmitowane w sieci za pośrednictwem stron trzech senatów" - napisano.

 

Według kancelarii Senatu marszałek zaprosił po wyborach we Francji i Niemczech szefów senatów tych państw do złożenia wizyty w Polsce. "Zaproszenie zostało przyjęte" - poinformowano w komunikacie.

 

"Politycy uznali, że bilans 25 lat współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jest bardzo owocny i przynosi konkretne rezultaty. Podejmowane inicjatywy przez Senaty, w ramach tej grupy, stanowią inspirację do lepszej współpracy na poziomie międzynarodowym. Podkreślano wymiar Trójkąta Weimarskiego w polityce międzynarodowej. Mówiono m.in. o tym, że Europa musi się przygotować na kolejną falę migracji biorąc pod uwagę sytuację w Turcji, jak również na kontynencie afrykańskim" - czytamy w komunikacie.

 

"Rozmawiając o sytuacji w Unii Europejskiej marszałek podkreślił, że pojawiają się głosy mówiące o tym, iż Polska jest przeciwna Unii Europejskiej" - pisze kancelaria Senatu. "To nie jest prawda" - powiedział marszałek Karczewski cytowany w komunikacie. "Polacy są euroentuzjastami. Nasze miejsce było i jest we wspólnej, solidarnej Europie" - zaznaczył. Odnosząc się do kryzysu instytucji unijnych marszałek mówił o konieczności zmniejszania dystansu między obywatelami a Parlamentem Europejskim. "Nasze działania muszą się koncentrować na wzmocnieniu dialogu między parlamentem a obywatelami" - powiedział.

 

Współpraca Polski, Niemiec i Francji została zainicjowana w 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu zacieśnienie współpracy oraz przezwyciężenie podziałów w Europie przez przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Współpraca weimarska została rozszerzona o spotkania na płaszczyźnie parlamentarnej w 1992 r. Od tej pory spotkania te odbywają się na szczeblu Senatów regularnie.

(PAP)