Mijają trzy lata od aneksji Krymu. W Rosji święto: parady, koncerty i marsze