Międzynarodowy Dzień Szczęścia i smerfy w siedzibie ONZ

Międzynarodowy Dzień Szczęścia ustanowiono 28 czerwca 2012 roku. Rezolucja nawołuje do „bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów”.