Jezioro zamiast podwórka. Mieszkańcy Sękocina zalewani wodą z rowów melioracyjnych