Rozpoczęło się głosowanie w referendum w Legionowie

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte od godz. 7 do 21. Mieszkańcy odpowiedzą tylko na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.

 

By referendum było ważne potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja, co oznacza, że musi wziąć w nim udział ok. 12 tys. mieszkańców Legionowa.

 

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

 

Referendum było inicjatywą radnych Legionowa, uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego.

 

(PAP)