Europejskie laboratoria pomogą w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej