Kosztowna gra w trzy kubki. Szuler z Dąbrowy Górniczej w rękach policji