Policja publikuje wizerunki w sieci. A co z domniemaniem niewinności?