NFZ umarza długi. Abolicja ubezpieczeniowa do 12 kwietnia