Jako pierwszy poinformował o katastrofie. Wiktor Bater wspomina 10 kwietnia 2010