Więźniowie pilnie poszukiwani. Poczcie w Łodzi brakuje rąk do pracy