Pomniki smoleńskie powstaną, i to dwa - Prezes ogłasza konkurs