Tusk jak Breżniew (albo Piłsudski), czyli akcja Dworzec Centralny