28 imigrantów zmarło na morzu z głodu i pragnienia