Niemcy: wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez imigrantów

W zeszłym roku podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczyło ponad 616 tys. obcokrajowców. Ponad jedna czwarta tej grupy to imigranci starający się o azyl - w większości młodzi mężczyzn.

 

W pewnych kategoriach przestępstw udział uchodźców był szczególnie wysoki: to kradzieże kieszonkowe, ciężkie uszkodzenia ciała, gwałty i molestowanie seksualne oraz włamania do mieszkań.

 

Szef Federalnego Urzędu Kryminalnego podkreśla, że najbardziej skłonni do łamania prawa są migranci z Bałkanów i Afryki Północnej: obywatele Algierii, Maroka i Tunezji. Syryjczycy i Irakijczycy znacznie rzadziej wchodzą w konflikt z prawem.