Cały Śląsk czyta populistom - przez lekturę do obywatelskiej świadomości