Zapomniany bohater Solidarności żyje w ciężkich warunkach

Był wielokrotnie bity przez milicję. Podczas strajku sierpniowego organizował żywność dla stoczniowców. Obecnie mężczyzna utrzymuje się z tak zwanego dodatku zdrowotnego, który wywalczył przed sądem od państwa. Takich zapomnianych bohaterów Solidarności są w Polsce tysiące, a zasiłki wypłacane np. przez Solidarność - niewielkie.