Burza wokół konsul honorowej w Ohio. MSZ: Oddała się do dyspozycji ministra