Nie żyje prof. Wiktor Osiatyński, prawnik i działacz społeczny. Miał 72 lata

 

Wiktor Osiatyński był doktorem socjologii i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jako specjalista od prawa konstytucyjnego brał udział w pracach nad przygotowaniem polskiej ustawy zasadniczej z 1997 roku. Oprócz pracy naukowej, angażował się w działania społeczne. W ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zainicjował powstanie Programu Spraw Precedensowych, w którego radzie programowej zasiadał. Poświęcał się także popularyzacji wiedzy o uzależnieniach, w tym alkoholizmie.

 

Osiatyński był laureatem licznych nagród.  Został  odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.