Ostra krytyka planów Zbigniewa Ziobry - tym razem ze strony prezesów sądów najwyższych UE

Podawanie przez polskie władze w wątpliwość legalności wyboru prezes Sądu Najwyższego oraz proponowana reforma KRS jawią się jako zagrożenie dla niezależności Sądu Najwyższego i sądownictwa jako całości w Polsce - podkreślają prezesi sądów.