Prezydent słabym strażnikiem konstytucji, a jej zmiana nie ma sensu