Rusza "sieć szpitali". Ministerstwo obiecuje lepszy dostęp do lekarzy i krótsze kolejki

Do 27 czerwca powstanie wykaz placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Znajdą się tam kliniki, które muszą spełnić dwa warunki: od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i funkcjonuje w nich izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Spełniać drugiego warunku nie będą musiały szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

 

Jak będzie działać sieć szpitali?

 

Szpitale, które znajdą się w siecij zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

 


 

 

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.