Ulewy pustoszą środkową część USA. Tysiące mieszkańców ewakuowanych