Nowym rzecznikiem prezydenta został Krzysztof Łapiński