Urzędniczka wypłacała sobie 500+; w sumie przywłaszczyła ponad 100 tys. zł