Oświęcim: zbieracz zrobił ze swojego ogródka wysypisko