Jarosław Kaczyński na krzyżu. Obraza uczuć religijnych czy trafna karykatura?