Wieś w strachu przed groźnym przestępcą. Mieszkańcy nie czują się bezpieczni