"To pyszałek i megaloman!" Kogo Trump określa tak, jak zwykle mówi się o nim samym?