Długi Polaków - najgorzej na Śląsku

Najczęściej problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych mają mężczyźni. Stanowią ok. 65 proc. osób zadłużonych w Polsce. Najbardziej zadłużoną grupą wiekową są osoby w wieku 31-46 lat.