Paryż: Słynne kłódki miłości wystawione na sprzedaż. Podreperują budżet miasta