Ogromna kompozycja kwiatowa na Pomorzu. Wykorzystano setki tulipanów