Seks według Hanny Bakuły. Wspólna książka pisarki i seksuologa Zbigniewa Izdebskiego