Nie szczepisz? Mogą Ci odebrać dziecko

Coraz częściej sprawy o szczepienia znajdują finał przed sądem. Do sądu w Pile wpłynęły trzy takie zawiadomienia. W jednym przypadku sąd wszczął postępowanie. Rodzice, którzy nie godzą się nie zaszczepienie dzieci mogą dostać kare finansową, nadzór kuratora lub mieć ograniczone prawa rodzicielskie.