PO i PSL mają kandydatów do Komisji Weryfikacyjnej ws. "dzikiej" reprywatyzacji

PO i PSL mają kandydatów do Komisji Weryfikacyjnej ws. dzikiej reprywatyzacji
PAP

Krzysztof Paszyk (PSL) podkreślił na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że jego ugrupowanie "od samego początku widziało potrzebę zgłoszenia swojego przedstawiciela do komisji weryfikacyjnej". "Tysiące lokatorów pokrzywdzonych w toku +dzikiej reprywatyzacji+ w Warszawie wymagają, aby uczestniczyć w tych pracach" - zaznaczył.

 

Paszyk poinformował, że kandydatem ludowców do Komisji jest prawnik, dr Bartłomiej Opaliński, specjalista od prawa konstytucyjnego. "Osoba bardzo dobrze przygotowana do pracy w Komisji. Właściwy człowiek na właściwym miejscu" - zapewnił polityk PSL.

 

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak zaznaczył, że ludowcy podchodzą do pracy komisji z "kredytem zaufania". "Liczymy, że ta komisja posłuży faktycznie warszawiakom, tym którzy są poszkodowani. Być może pomoże też wypracować takie mechanizmy, które zahamują lawinę, tych którzy poszkodowani stać się mogą" - podkreślił.

 

Szef klubu PO Sławomir Neumann poinformował w piątek PAP, że kandydatem jego partii do Komisji Weryfikacyjnej jest poseł Platformy Robert Kropiwnicki.

 

W Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji będzie czterech przedstawicieli PiS oraz po jednym z pozostałych klubów sejmowych: PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15. Kandydatów do Komisji Weryfikacyjnej kluby sejmowe mogą zgłaszać do piątku, 19 maja; ich wybór odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 24-26 maja.

 

PiS zgłosi do komisji weryfikacyjnej ws. warszawskiej reprywatyzacji cztery osoby. Będą to: Łukasz Kondratko; prawnik, poseł, a jednocześnie samorządowiec Marcin Horała; dr politologii, poseł, samorządowiec Jan Mosiński oraz Sebastian Kaleta (prawnik po aplikacji radcowskiej).

 

Klub Kukiz'15 zgłosi kandydaturę Adama Zielińskiego. Zieliński jest prawnikiem, członkiem Rady warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Pracował jako doradca wicemarszałka Stanisława Tyszki (Kukiz'15) w zespole analityczno-doradczym Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w prawie rolnym. Klub Nowoczesnej w komisji weryfikacyjnej będzie reprezentował poseł Jerzy Meysztowicz.

 

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi przewodniczący, powoływany i odwoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Kandydatów do komisji weryfikacyjnej może zgłaszać marszałek Sejmu lub co najmniej 15 posłów. Premier Beata Szydło poinformowała, że Komisji Weryfikacyjnej będzie przewodniczył wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

 

Ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa", na mocy której powołana ma zostać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji Sejm uchwalił 10 lutego br. 31 marca podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

 

Zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

 

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

 

(PAP)