Początek negocjacji Unii z Wlk. Brytanią ws. Brexitu

Priorytety Unii Europejskiej to zagwarantowanie praw Europejczykom mieszkającym na Wyspach oraz rozliczenia finansowe. Wspólnocie zależy na tym, by Londyn nadal wpłacał składki do unijnego budżetu, który obowiązuje do 2020 roku.