Łaźnia dla bezdomnych. Kosztowała milion - chętnych do mycia brak...