Dzień Matki - polskie mamy są dobrze wykształcone i aktywne zawodowo

Dzień Matki - polskie mamy są dobrze wykształcone i aktywne zawodowo
Stanisław Wyspiański/Muzeum Narodowe w Warszawie/Wikimedia
Jak wynika z danych GUS, współczesna Polka rodzi pierwsze dziecko w wieku 27 lat. W 2000 r. średni wiek w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosił niespełna 24 lata.
 
W 1990 r. najwięcej kobiet rodziło dzieci w wieku 20–24 lata (36,4 proc.), w 2016 r. - w wieku 25–29 lat (33,1 proc.) oraz 30–34 lata (33 proc.).
 
Od 1990 r. odsetek kobiet rodzących dzieci w wieku 20–24 lata zmniejszył się o ponad połowę (36,4 proc. do 14,6 proc.), prawie dwukrotnie wzrósł natomiast odsetek kobiet rodzących dzieci w wieku 30-34 lata (z 17,4 proc. do 33 proc.).
 
Jak informuje GUS, obecnie młode kobiety i mężczyźni decydują się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększenie.
 
Według danych GUS, na urodzenie dziecka decyduje się najwięcej kobiet z wyższym wykształceniem (ponad 52 proc.), przy czym w 1990 r. wykształcenie wyższe miało jedynie 6 proc. wszystkich mam. Polki nadal zdecydowanie częściej decydują się na urodzenie dziecka w sformalizowanym związku (75 proc. wszystkich urodzeń), choć od kilkunastu lat systematycznie rośnie liczba dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich (na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., w 2000 r. – ok. 12 proc., a w 2015 r. – ok. 25 proc.).
 
GUS podaje, że od ponad ćwierćwiecza utrzymuje się okres depresji urodzeniowej. W 2015 r. współczynnik dzietności wyniósł 1,29, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci.
 
W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrósł wiek nowożeńców. "W 2015 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego związek małżeński wynosiła ponad 29 lat a kobiety 27 lat; w przypadku obydwu płci było to o prawie 4 lata więcej niż w 2000 r." - informuje GUS.
 
Badania dotyczące sytuacji matek w rodzinach wielodzietnych opublikował Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". Wynika z nich, że w Polsce 627 tys. matek wychowuje trójkę lub więcej dzieci. Najliczniejszą grupę stanowią matki posiadające trójkę dzieci - 74 proc., czworo pociech wychowuje 14 proc. mam, 7 proc. posiada pięcioro dzieci, a 5 proc. - jeszcze więcej.
 
Z danych wynika, że 68 proc. matek wielodzietnych jest aktywna zawodowo, większość z nich pracuje na pełny etat.
 
Jak podaje Związek "Trzy Plus", w rodzinach wielodzietnych panuje partnerski podział codziennych obowiązków - zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykonują takie prace domowe jak pranie, sprzątanie, gotowanie. W rodzinach wielodzietnych 84 proc. mam wybrało związek sformalizowany – 64 proc. kobiet wzięło ślub kościelny, a 20 proc. ślub cywilny, jedynie 10 proc. żyje w wolnym związku.
 
Większość mam z dużych rodzin mieszka na wsi i w małych miastach, w największych miastach jest ich najmniej.
 
 (PAP)