Kolejna porażka Trumpa - sąd anulował jego antymuzułmański dekret