Kolejny wyciek danych w zw. z planowanym przetargiem?