Paszportowy koszmar w Krakowie. Wstają przed świtem, by stać w kolejce do urzędu