"Pokazuje otwartą Polskę" - MSZ tłumaczy się z finansowania podróży obrazu Matki Boskiej