Wspólne zdjęcie pierwszych dam, a na nim... mąż premiera Luksemburga