Wyjaśnią aferę reprywatyzacyjną. Komisja weryfikacyjna rozpoczyna pracę