Owce na wypasie. Górale z Żywiecczyzny ruszyli na hale