Pomagają w odbudowie spalonej pasieki. W pożarze spłonęło 19 uli